Loonwerk
Ik heb jarenlang ervaring in de civielrechtelijke kant van loonwerk, zoals:
nakomen en ontbinden van contracten
vorderen van schadevergoeding
incasso’s bij wanbetaling
beslagleggen
kooprecht
huurrecht
pachtrecht
verzekeringsrecht
Binnenkort zal ik hier meer informatie plaatsen over onze activiteiten met betrekking tot de juridische kant van 
loonwerk.

VERVOER

BOUW

CONTRACTEN

ENZ….