VipLaw Advocatuur

Verbintenissen
Incasso
Procederen

Working with national and international law, serving justice based on freedom and equality of all men.

‘Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits’

(art.1 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789)

Verzekerings – aansprakelijkheids – en schadevergoedingsrecht.

Incasso – en contractenrecht.

Procederen en beslagleggen.

Huur – en kooprecht

VipLaw Advocatuur staat grotere en een kleinere ondernemingen en loonbedrijven bij in het civiele recht.

Jarenlange ervaring, en groot netwerk in combinatie met individuele aandacht maken dat zaken met een bovengemiddeld niveau aan maatwerk worden behandeld.

Om die reden kiezen cliënten dan ook voor VipLaw Advocatuur: de onderlinge relatie en de te leveren kwaliteit staan voorop, betrokkenheid is het sleutelwoord.

Algemene voorwaarden en derdengelden

Voor de beroepsaansprakelijkheid ben ik verzekerd en op al mijn opdrachten zijn mijn algemene voorwaarden van toepassing. Daarin wordt ook nader ingegaan op eventuele dekking onder die verzekering. Deze voorwaarden stuur ik u afzonderlijk toe.

Ik beheer uitdrukkelijk geen gelden voor cliënten of voor anderen, en maak dan ook geen gebruik van een Stichting Derdengelden. Dit betekent dat u enkel te maken heeft met de facturen van VipLaw Advocatuur. Overige betalingen van of aan anderen (bijvoorbeeld een wederpartij) doet u in eigen beheer, zo houdt u daar zelf de controle over.

cover-pic-3.png