VERBINTENIS

VERBINTENIS

Een contract brengt rechten en plichten met zich mee, “pay or perform”:

U krijgt iets (bijvoorbeeld een dienst, een object of iemands arbeid) of u betaalt voor iets (bijvoorbeeld de koopprijs, de huur, het loon). U heeft hoe dan ook altijd met een ander te maken.

Soms brengt u onbedoeld schade aan iemand toe, soms een ander aan u. Dan moet u die schade vergoeden, of de ander vergoedt de schade aan u. Ook dan heeft u hoe dan ook altijd met een ander te maken.

Steeds wanneer u met een ander te maken heeft en het gaat om geld of iets van waarde, dan spreekt het recht van een verbintenis. Het heeft altijd te maken met nakomen of aansprakelijk zijn.

Over zo’n verbintenis is veel geschreven in het Burgerlijk Wetboek: waar heeft u recht op? Moet u betalen? Krijgt u geld? Hoeveel? Kunt u nog terugkomen op uw afspraak?

Als advocaat zoom je dan in op onderwerpen als koop, huur, arbeid, opdracht, volmacht, lastgeving, enzovoort. Pas dan weet je hoe een verbintenis ingekleurd moet worden en wat de rechten en plichten zijn, en vooral: wat kun je allemaal wel en niet doen.

VipLaw Advocatuur is expert in de analyse van verbintenissen.

Na jarenlange ervaring op dit gebied, en na vele procedures te hebben gevoerd, is onze kennis groot geworden en bent u bij VipLaw Advocatuur aan het juiste adres.