INCASSO


Wij doen ons best om openstaande bedragen te incasseren. Het moet gaan om bedragen die:

opeisbaar zijn, en niet ter discussie staan.

Voor ons is een incasso geen massaproduct maar een serieus dossier dat persoonlijke aandacht verdient. Wij hechten dan ook waarde aan een zorgvuldige bestudering van uw
dossier en aan het zetten van de juiste stappen.

Wij doen niets ‘even snel maar ‘voortvarend en zorgvuldig’.

Incassotraject  ‘no cure-no pay’

Ons incassotraject is een buitengerechtelijk traject: gedurende dit traject betaalt u deadministratiekosten van € 45,– (+BTW) en verder nog niets. Pas nadat uw debiteur een betaling heeft gedaan, bent u ons de incassokosten verschuldigd. Die incassokosten zijn door de overheid vastgesteld, een overzicht sturen we u mee. 

In het geval van een betaling door de wederpartij komen ons de incassokosten toe.

Iedere gedane betaling, geheel of gedeeltelijk, strekt dan in de eerste plaats ter betaling van onze kosten. Die tellen we bij het te innen bedrag op. Bent u andere kosten
overeengekomen, dan berekenen we die kosten.

Contractueel traject

Wordt er niet gereageerd en/of betaald, dan starten we een gerechtelijk traject op. We spreken dan niet langer van een incassotraject maar van een contractueel traject. Dat betekent dat we naar de rechter gaan. Soms kan het verstandig zijn om ook beslag te leggen.

De kosten van dit contractuele traject hangen af van:

de omvang van het bedrag; 

de eventueel ontvangen reactie van de debiteur;

de vervolgstappen die we gaan zetten (beslag leggen, dagvaarden, etcetera).

Hierover maken we met u weer aparte prijsafspraken. U hoeft zich geen zorgen te maken over onverwachte verrassingen: we leggen alles netjes vast en sturen u onze opdrachtbevestiging.

Onze tarieven zijn zeer concurrerend nu wij de debiteur direct aan u laten betalen en u onze kosten vergoedt; wij bankieren dus niet voor u of u debiteur, en dat scheelt in het uurtarief.

Wij hebben decennialang ervaring met zaken als beslag leggen, procederen, betaalafspraken maken en werken met bankgaranties. Ook beschikken wij over een netwerk van advocatenkantoren in andere Europese landen met wie we samenwerken. In een aantal talen voeren we zelf het woord en de pen en dat scheelt ook weer in de kosten. Zie ook onder “contract”.

Neemt u contact met ons op om uw openstaande facturen aan ons voor te leggen en te bespreken.

Van incassogeschil naar contractueel geschil

Een incassozaak kan van kleur verschieten en van een incassogeschil tot een contractueel geschil worden. Voorbeelden zijn:

de wederpartij voert verweer;

de wederpartij wil een betalingsregeling;

de wederpartij heeft een tegenvordering op u.

In die gevallen zetten wij de zaak uiteraard gewoon door en verwijzen we naar onze pagina “contract”.

Contract of incasso: altijd maatwerk!

Voor ons geldt:

Incasseren is maatwerk, geen massawerk. Wij behandelen uw incasso zoals een advocaat dat behoort te doen: met zorg en aandacht.

Ons motto: voortvarend en zorgvuldig.

Bij voorkeur ontvangen wij eerst uw mail met openstaande facturen, en uw telefoonnummer. Dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug en hebben we uw facturen al bekeken.