Levenstestament en beslag leggen

Levenstestament en beslag leggen — DEEL 2

In de vorige blog was ik gebleven bij de opmerking dat er beslag gelegd kan worden op een boerderij (of een loods, woonhuis, enzovoorts) wanneer de kans bestaat dat de verkoop niet leidt tot een levering aan de koper maar aan een ander.

In deze blog ga ik op een ander aspect van dit beslag in. Zo’n beslag op een onroerende zaak kan gelegd worden om twee redenen: (1) om je geld te krijgen wanneer de eigenaar ervan bij je in het krijt staat, of (2) wanneer je die boerderij of woning hebt gekocht en je bent bang dat een ander ermee vandoor gaat. Wanneer je beslag legt moet je natuurlijk een keuze maken. In de situatie van de eerste blog wilde de familie voorkomen dat de boerderij aan een ander geleverd werd, dus werd voor een zogenaamd leveringsbeslag gekozen.

Binnen 2 weken na het beslag moet de beslaglegger wel naar de rechter om zijn vordering te laten beoordelen. In dat geval kan er niet meer geswitcht worden: legde je beslag om levering af te dwingen, dan kun je dat nog steeds omzetten in een vordering tot schadevergoeding, maar het beslag vervalt dan wel. Uitgangspunt is dat de claim in de procedure bij de rechter dezelfde is als die waarvoor er toestemming werd gevraagd om beslag te leggen. Dat is alleen dan anders wanneer de onroerende zaak toch rechtmatig aan een ander wordt geleverd; dan blijft er alleen nog een recht van schadevergoeding over. In dat geval móet de eis tot levering zelfs worden omgezet in een eis tot schadevergoeding (anders heb je geen zaak meer) en rust het beslag daarna alleen nog op de koopsom. Dit is natuurlijk wel een uitzondering.

Pas er dus voor op dat er geen beslag wordt gelegd op een onroerende zaak om die alsnog te krijgen terwijl de procedure daarna gaat over de vergoeding van de schade omdat je bij nader inzien toch van de koop afziet. Dan vervalt je beslag en sta je wellicht met lege handen. Alsnog afzien van de koop kan dan tijdens een comparitie besproken worden, en er kan dan gevraagd worden om een bankgarantie voor de schadevergoeding.  

legde ik al uit dat een levenstestament geen echt testament zoals dat in werking treedt bij overlijden. Het is veel meer een document, opgesteld door de notaris dat beschrijft hoe u wilt dat uw zaken geregeld worden wanneer u dat niet meer kunt terwijl u nog leeft. Denkt u aan dementie, een ernstig ongeval, coma, langdurige ziekenhuisopname etcetera.

Dat document kan ook gaan over uw bedrijf, uw onroerende zaken, zoals uw woning en bedrijfsgebouwen.

Nu heb ik een zaak waarin een dementerende man een levenstestament door de notaris liet opmaken, en zijn hele hebben en houden, inclusief de boerderij waar hij woonde en van waaruit hij altijd heeft gewerkt, niet langer liet beheren door zijn tweelingbroer, maar door zijn accountant.

De naaste familie, onder anderen zijn tweelingbroer, kwam daar per toeval achter toen deze accountant de verkoop van de boerderij door de familie blokkeerde (meneer zelf was inmiddels opgenomen in een verzorgingstehuis) en zelf ter hand wilde nemen.

Toen bleek pas dat er sprake was van een levenstestament waarbij de notaris en de accountant wel erg nauw samen hadden opgetrokken, en er sprake was van een levenstestament waarin onder anderen was bepaald dat de account die boerderij zelf mocht kopen, en dat zelfs beneden de marktwaarde met toestemming van de notaris. Verantwoording daarover leggen de accountant en de notaris alleen aan elkaar af.

De tijdelijke oplossing om deze boerderij, die al meer dan 100 jaren in de familie is, niet uit de vingers van die familie te laten glippen, was het leggen van beslag op die boerderij. Dat heb ik dan ook gedaan en net op tijd, want de accountant had de verkoopplannen al klaar! Wilt u weten hoe het verder gaat? Spoedig deel 2!

Continue ReadingLevenstestament en beslag leggen
Levenstestament en beslag leggen

Levenstestament en beslag leggen  —  DEEL 1

Een levenstestament is een geen echt testament zoals dat in werking treedt bij overlijden. Het is veel meer een document, opgesteld door de notaris dat beschrijft hoe u wilt dat uw zaken geregeld worden wanneer u dat niet meer kunt terwijl u nog leeft. Denkt u aan dementie, een ernstig ongeval, coma, langdurige ziekenhuisopname etcetera.
Dat document kan ook gaan over uw bedrijf, uw onroerende zaken, zoals uw woning en bedrijfsgebouwen.
Nu heb ik een zaak waarin een dementerende man een levenstestament door de notaris liet opmaken, en zijn hele hebben en houden, inclusief de boerderij waar hij woonde en van waaruit hij altijd heeft gewerkt, niet langer liet beheren door zijn tweelingbroer, maar door zijn accountant.
De naaste familie, onder anderen zijn tweelingbroer, kwam daar per toeval achter toen deze accountant de verkoop van de boerderij door de familie blokkeerde (meneer zelf was inmiddels opgenomen in een verzorgingstehuis) en zelf ter hand wilde nemen.
Toen bleek pas dat er sprake was van een levenstestament waarbij de notaris en de accountant wel erg nauw samen hadden opgetrokken, en er sprake was van een levenstestament waarin onder anderen was bepaald dat de account die boerderij zelf mocht kopen, en dat zelfs beneden de marktwaarde met toestemming van de notaris. Verantwoording daarover leggen de accountant en de notaris alleen aan elkaar af.
De tijdelijke oplossing om deze boerderij, die al meer dan 100 jaren in de familie is, niet uit de vingers van die familie te laten glippen, was het leggen van beslag op die boerderij. Dat heb ik dan ook gedaan en net op tijd, want de accountant had de verkoopplannen al klaar! Wilt u weten hoe het verder gaat? Spoedig deel 2!
Continue ReadingLevenstestament en beslag leggen